TwitterFacebook
Categories Menu

Новини

По случай деня на усмивката, екипът на ПамелаТранс от международния отдел Транспорт и Логистика Ви пожелава много усмихнат ден:


10Фирмата се сдоби с два чисто нови автомобила.


IAНА ВНИМАНИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ, ИЗВЪРШВАЩИ МЕЖДУНАРОДНИ АВТОМОБИЛНИ ПРЕВОЗИ НА ТОВАРИ ДО/ОТ И ПРЕЗ ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ

ИА “Автомобилна администрация” предоставя следната информация относно изискванията на турската страна при извършването на превози на товари до/от и през територията на Република Турция:

1. ще продължи контрола по спазването на въведеното от турската страна времево ограничение при използването на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните. Списъкът на периодите, в които българските превозвачи могат да влизат в Република Турция със същото ЕКМТ/СЕМТ разрешително, използвано и при излизане от страната е изпратен до българската страна с нота на Посолството на Република Турция в гр. София с № BЕ/9955 от 2009 г.

2. при определяне вида на превоза (двустранен или за/от трета страна) турските контролни органи ще взимат под внимание информацията за получателя на стоката по експортната декларация и фактурата и пунктовете на товарене и разтоварване съгласно международната товарителница СМR и ТИР карнета. Адресите на товарене и разтоварване на стоката по международната товарителница СМR и ТИР карнета, съответно трябва да са същите като адреса на товародателя и адреса на получателя, посочени във фактурата и в износната декларация. В случай, че в тези документи са посочени различни държави, видът на превоза ще се определя като превоз “за/от трета страна”. Поради тази причина, превозът следва да се извърши с разрешително за превоз на товари за/от трета страна или с ЕКМТ/СЕМТ разрешително, като при използване на ЕКМТ/СЕМТ разрешително товародателят или получателят на стоката трябва да се намират в държава, която е страна членка на ЕКМТ/СЕМТ квотата.

ИА “Автомобилна администрация” призовава българските превозвачи да имат предвид горепосочените изисквания на турската страна при извършването на превози на товари до/от и през територията на Република Турция, с оглед избягване на проблеми на турските гранични пунктове.