TwitterFacebook
Categories Menu

Услуги Транспорт

[raw]1. Логистика и Вътрешно-Европейски Автомобилен Транспорт

  • Превоз на опасни товари – ADR товари
  • Превоз на комплектни товари
  • Превоз на групажни товари

2. Спедиция – Сухопътен Транспорт

  • Наемане на транспортна фирма, която да извърши дадения транспорт.

3. Международен автомобилен транспорт:

  • Превоз на опасни товари- ADR товари:

Всички автомобили във фирма Памела са оборудвани за превоз на различен клас ADR стоки: от 2-ри до 9-ти. Честа практика е да се транспортират опасни товари от няколко класа, при което се съблюдават строги мерки за безопасност, наложени от Европейския Съюз – Тук може да прочетете повече за АДР оборудване.

  • Превоз на комплектни товари:

За комплектен товар се смята и заемането на линейните метри на полуремаркето. Всички наши камиони имат дължина на полуремаркето 13.60 м. В зависимост от товара и от броя на палетите, товарите се делят на групажни и комплектни. Палетите могат да бъдат с различни размери. Когато товарът е съставен от европалети, в полу-ремаркето може да се натоварят 34 броя. Индустриалните палети с размери 1*1.20 м. пълнят полуремаркето с бройка от 26 палета, а палетите с размери 1.20*1.20 с бройка от 22 палета. В зависимост от параметрите на товара преценяваме как най- безопасно да бъде превозен този товар като съблюдаваме много фактори. Максималния тонаж за един комплектен товар се счита до 24 т. В зависимост от тези фактори, определяме и цената на транспорта, която от своя страна се определя от цените на горивата в Европейския съюз.

  • Превоз на групажни товари:

Групажните товари са товари, заемащи част от кубатурата, тонажа или линейните метри на товарния автомобил. Групажния товар представлява товар, който може да се комбинира с друг товар или стока. Тази стока може да е разнородна- палети със стандартни или нестандартни размери, връзки с метали, ролки, машини и всяка друга стока, която може да се транспортира с прицеп 13.60 м. В зависимост от параметрите на товара преценяваме как най- безопасно да бъде превозен този товар като съблюдаваме много фактори.

4. Консултации в сферата на транспорта и формиране на цени