TwitterFacebook
Categories Menu

Цени

Стойностите на логистичните услуги се формират на базата на съвкупност от параметри, които са функция на следните индивидуални изисквания на клиента:

* Локация – точен пощенски код на града, от който се товари стоката на клиента;

*  Дестинация – точен пощенски код за разтоварване на стоката на клиента;

*  Вид стока, която се превозва от камиона – изисква ли се АДР разрешително;

*  Какви са параметрите на товара – какъв е тонажът и обема на превозваната стока;

*  Срок доставка, която се изисква – стандартна или експресна;

Камионите на фирма ПамелаТранс са предимно Скания, и разполагат с Евро 6 и АДР оборудване. Извършват транспорт ( превоз на стоки ) до всички райони на Европейския съюз.