TwitterFacebook
Categories Menu

ЧЗВ

Кои стоки са АДР?

ADR товарите включват опасни вещества, изделия или продукти, които могат да бъдат опасни за човека и околната среда. Категоризират се на класове, според вида на стоката.

2ри- 9ти клас: Вещества, включени в тези класове са запалими и незапалими газове, токсични и нетоксични газове, запалими течности, запалими твърди вещества, самореагиращи вещества, взривни вещества в неексплозивно състояние, самозапалими вещества, вещества, които при контакт с вода отделят запалими газове, окисляващи вещества, органични пероксиди, токсични вещества, инфекциозни вещества, радиоактивни вещества, делящ се материал, корозионни вещества, други опасни вещества и изделия.

Какво е задължителното АДР оборудване?

Към задължителното ADR-оборудване се включва ADR-книжка на водача и Тремкартата, с която се показва риска от опасността на товара и какво точно е веществото, което се превозва. Тремкартите са преведени на езици, говорещи се в Европейския съюз и служат като средство за удостоверение на водача на товарния автомобил, че е запознат с класа на опасност на товара и как трябва да бъде превозен до разтоварен адрес без риск за него, други хора и околната среда.

Трябва ли клиентът допълнително да заплаща за пътните магистрални такси?

Не. Всички пътни такси са включени в цената на транспорта.

Кой отговаря за сигурността на товара? Какво се случва при повреда или кражба?

ЧМР–застраховката покрива щетите по товара.

Колко бързо ще бъде доставена стоката?

В зависимост от къде се товари, какъв е товара ( групажен или комплектен) и от сезона, се определя времето, за което ще бъде доставен дадения товар. При провеждане на разговора с клиента се уговаря срока на доставка. Фирма ПамалаТранс се справя блестящо със срок доставка, благодарение на 19 годишния си опит в сферата на логистика и транспорт.