TwitterFacebook
Categories Menu

Новини

Новини:

Новини:

 

pic001 Беше постигнато споразумение между Съвета на ЕС и Европейския парламент по пакет Мобилност. Това обяви Карима Дели, настоящият председател на транспортната комисия в Европейския парламент.

Поправките, които са в плюс за Източноевропейските държави, са:
- по-голяма гъвкавост при изпълнение на графика за кратките почивки на шофьорите;
- свободен избор на мястото, където водачът ще прекара седмичната си почивка;
- 7 години гратисен период за монтиране на тахографи в лекотоварните автомобили над 2,5 тона;
- запазване на настоящата система за каботаж – 3 транспорта в рамките на 7 дни;
- нов текст, в който се посочва нуждата да бъде регулиран статутът на транспортните фирми от трети страни чрез международни споразумения, така че те да не представляват нелоялна конкуренция;
- добавена е възможност за удължаване работното време на шофьора при тежък трафик, за да може той да достигне до държавата, където е регистрирано превозното средство;
- ангажимент на Европейската комисия да оргаризира изграждането на нови сигурни паркинги в страните от Европейския съюз;
- 18-месечен гратисен период за прилагане на разпоредбите относно каботажните превози и командироването на служители от момента на приемането им.

pic003Източноевропейските държави не са съгласни със следните приети текстове:
- регулацията, задължаваща връщането на камиона в страната, в която е регистриран, най-малко на всеки 8 седмици. Първоначалното предложение бе за връщане на всеки 4 седмици;
- задължително оборудване на всички тежкотоварни камиони с умни тахографи до 2024 г. и с модерни тахографи от тип 1 до 2025 г;
- запазване на времето, през което превозното средство трябва да прекара в страната, в която е регистрирано, след каботаж преди да направи нов каботаж. Времето е съкратено на 4 дни, вместо първоначално заложените 5 дни.
- известно запазване на регулациите по Регламент Рим I, но в по-лек вид;

Договорените текстове ще бъдат гласувани в Европейския парламент и Съвета на ЕС. Ако се приемат там, това ще означава край на работата по регулациите. Към финалната версия могат да бъдат добавяни поправки.

pic002Важен аргумент на опозицията е, че пакет Мобилност I противоречи на инициативата на ЕС – “Нова зелена сделка”, тъй като увеличеният брой на празните курсове ще доведе до увеличение на въглеродните емисии в Европа.
Здравейте, скъпи приятели и фенове на автомобилите.
Имаме удоволствието да споделим, че през 2018г, ПамелаТранс се сдоби с два нови камиона Скания R450.
Радостта е огромна и желанието ни за развитие е нестихващо.
Пожелаваме ви успешна нова седмица!
И до скоро виждане!


r 450 pAMELA scania 2

_______________________________________________________________________________________________________________________

Здравейте, скъпи приятели!

Днес е световния ден на усмивката!

И тъй като ние смятаме, че работейки усмихнат, всеки човек може да постигне по-добри резултати,

сме ви приготвили едно видео-изненада.

Честит Ден на Усмивката!

Поздрави,

Международният отдел Транспорт и Логистика на ПамелаТранс


10Фирмата се сдоби с два чисто нови автомобила.


IAНА ВНИМАНИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ, ИЗВЪРШВАЩИ МЕЖДУНАРОДНИ АВТОМОБИЛНИ ПРЕВОЗИ НА ТОВАРИ ДО/ОТ И ПРЕЗ ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ

ИА “Автомобилна администрация” предоставя следната информация относно изискванията на турската страна при извършването на превози на товари до/от и през територията на Република Турция:

1. ще продължи контрола по спазването на въведеното от турската страна времево ограничение при използването на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните. Списъкът на периодите, в които българските превозвачи могат да влизат в Република Турция със същото ЕКМТ/СЕМТ разрешително, използвано и при излизане от страната е изпратен до българската страна с нота на Посолството на Република Турция в гр. София с № BЕ/9955 от 2009 г.

2. при определяне вида на превоза (двустранен или за/от трета страна) турските контролни органи ще взимат под внимание информацията за получателя на стоката по експортната декларация и фактурата и пунктовете на товарене и разтоварване съгласно международната товарителница СМR и ТИР карнета. Адресите на товарене и разтоварване на стоката по международната товарителница СМR и ТИР карнета, съответно трябва да са същите като адреса на товародателя и адреса на получателя, посочени във фактурата и в износната декларация. В случай, че в тези документи са посочени различни държави, видът на превоза ще се определя като превоз “за/от трета страна”. Поради тази причина, превозът следва да се извърши с разрешително за превоз на товари за/от трета страна или с ЕКМТ/СЕМТ разрешително, като при използване на ЕКМТ/СЕМТ разрешително товародателят или получателят на стоката трябва да се намират в държава, която е страна членка на ЕКМТ/СЕМТ квотата.

ИА “Автомобилна администрация” призовава българските превозвачи да имат предвид горепосочените изисквания на турската страна при извършването на превози на товари до/от и през територията на Република Турция, с оглед избягване на проблеми на турските гранични пунктове.